S__17612811.jpg

  TAIWAN'S RICE HEAVEN 

TIANZHONG MARATHON

No. 345, Xinggong Rd., Tianzhong Township, Changhua County 520, Taiwan (R.O.C.)